Jordi Costa – “Amagar-se de tot, de vegades”

Denfiniria el treball de Jordi Costa com elegant, de simplicitat volguda i honesta, terriblement intensa, i per sobre de tot existencialista.